[Series Premiere CC 2015] Bài 4:Tìm hiểu Thuộc tính và Effect trong Premiere Pro CC 2015

[Hướng dẫn] Bài 4:Tìm hiểu Thuộc tính và Effect trong Premiere Pro CC 2015

Description: Series hướng dẫn Adobe Premiere Pro CC 2015 cơ bản đến nâng cao:

Hướng dẫn Premiere Pro


Adobe Premiere Pro CC 2015 là phần mềm dựng phim được Adobe nâng cấp và cải thiện các tính năng hàng ngày. Và cũng là phần mềm được sử dụng rộng rãi trong truyền thông cũng như điện ảnh.
Mình làm series hướng dẫn này nhằm giúp cho các bạn đam mê lĩnh vực dựng phim khi mới bắt đầu. Bài này mình giới thiệu về giao diện cũng như setting một số tính năng của giao diện phần mềm.

Add Comment